קטגוריות
תביעות קטנות

תביעות בבית משפט לתביעות קטנות

בית משפט לתביעות קטנות רשאי לדון בתביעות אזרחיות בלבד.
בית משפט לתביעות קטנות רשאי לדון בתביעות שהוגשו על ידי יחידים – כלומר לא מדובר בתביעות שמוגשות על ידי תאגידים, חברות, רשויות מקומיות או גורמים מסוג זה.