קטגוריות
תביעות קטנות

המצאה או מסירה של כתבי הטענות

התובע והנתבע צריכים להגיש לבית משפט את כתבי הטענות שלהם – כלומר כתב תביעה או כתב הגנה, או במקרה המתאים כתב תביעה שכנגד או כתב הגנה שכנגד – במספר עותקים מספיק לכל הצדדים וגם לבית משפט לתביעות קטנות.