קטגוריות
תביעות קטנות

ייצוג, עורך דין בבית משפט לתביעות קטנות

יש ייחוד לבית משפט לתביעות קטנות גם מבחינת ייצוג על ידי עורך דין בבית משפט לתביעות קטנות.
בבית משפט לתביעות קטנות לא ניתן להיות מיוצג על ידי עורך דין, אלא רק ברשות בית המשפט, וגם אז