קטגוריות
תביעות קטנות

בקשות, החלטות בתביעות קטנות

בבית משפט לתביעות קטנות רשאים בעלי דין להגיש בקשה בכתב או בקשה בעל פה בעת הדיון אם בעל הדין השני נמצא ונוכח בדיון.
בית המשפט ייתן החלטה בבקשה.