קטגוריות
תביעות קטנות

פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות, ערעור

בית משפט לתביעות קטנות נותן פסק דין בתביעה, לאחר שהוא דן בתביעה, מוגשות בפניו ראיות, נשמעות לפניו עדויות.
על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות ניתן לערער לפני בית משפט מחוזי, רק אם

קטגוריות
תביעות קטנות

דוגמאות לעניינים שנדונו בבית משפט לתביעות קטנות

1. תביעה לביטול עסקה או מנוי עם חברת תקשורת או חברת כבלים או מנוי עיתון, ולהחזר כספים ששולמו ביתר מכוח העסקה או המנוי כאמור.
2. תביעה להחזרת

קטגוריות
תביעות קטנות

כתב תביעה תביעות קטנות

דוגמא בלבד- השימוש על אחריותך

בבית המשפט לתביעות קטנות
תיק מס' …………..

ב
………………………………..

כתב תביעה

1.         שם התובע, מספר זהותו ומען מגוריו: …………………………………………………………………

2.            שם הנתבע, מען מגוריו או
מען עסקו;
…………………………………………………………………

3.            תיאור התביעה:
…………………………………………………………………

(א)         המקום והתאריך (או
התאריכים) שבהם נוצרה ההתחייבות לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין בהסכם בין בעלי
הדין ובין בדרך אחרת;
………………………………………………………………

(ב)         המקום שנועד, או שהיה
מכוון, לקיום ההתחייבות; ………………………………………………..

(ג)         מקום המסירה של הנכס;
…………………………………………………………………………………

(ד)         מקום המעשה או המחדל
שבשלו תובעים; ……………………………………………………………

(ה)         סכום הכסף הנתבע;
……………………………………………………………………………………….

(ו)          נימוקי התביעה
(בתמצית): ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

  1. אני מצהיר בזה כי בשנה האחרונה הגשתי/ לא הגשתי בבית משפט
    זה יותר מחמש תביעות.

…………………………………..

חתימת
התובע

 קטגוריות
תביעות קטנות

דוגמא – הזמנה לדין תביעות קטנות

בבית המשפט לתביעות קטנות                                                                                                  תיק
מס' …………..

ב
………………………………..

הזמנה לדין

……………………. ת.ז. …………. מרח ………………..
טל' ……………….

נגד

……………………. ת.ז. …………. מרח ………………..
טל' ……………….

אל: ……………………………….

הואיל ו
……………………… הגיש לבית המשפט לתביעות קטנות ב
…………………………….. תובענה נגדך כמפורט בכתב התביעה המצורף בזה,
הנך מוזמן להגיש כתב הגנה, לפי הטופס המצורף, תוך 15 ימים מיום שהומצאה לך הזמנה
זו, ולהתייצב למשפט ביום ……………….. בשעה ……………….. בבית
המשפט לתביעות קטנות שמענו הוא …………………………………. בפני
כבוד השופט …………………………. אם לא תגיש כתב הגנה במועד שנקבע לך
בהזמנה זו, תהא לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך אף לפני היום שנקבע למשפט וההזמנה
להתייצב תבוטל; אם תגיש כתב הגנה במועד האמור אך לא תתייצב למשפט ביום שנקבע
לכך, יינתן באותו יום פסק דין שלא בפניך.

יום: ………………

………………………………………

חתימת
פקיד בית המשפט

 קטגוריות
תביעות קטנות

דוגמא – כתב הגנה תביעות קטנות

בבית המשפט לתביעות קטנות
תיק מס' …………..

ב
………………………………..

כתב הגנה

1.          שם
הנתבע, מספר זהותו (אם הוא תאגיד – המספר הרשום של התאגיד), מען מגוריו או מען עסקו:
…………………………………………………………………………………………;

2.          תגובת הנתבע לגבי –

(א)    המקום
והתאריך שבהם נוצרה ההתחייבות לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין בהסכם בין בעלי
הדין ובין בדרך אחרת:
…………………………………………………………..;

(ב)    המקום
שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות: ………………………………………….;

(ג)     מקום
המסירה של הנכס:
…………………………………………………………………………..;

(ד)    מקום
המעשה או המחדל שבשלו תובעים:
……………………………………………………..;

(ה)    סכום
הכסף הנתבע:
……………………………………………………………………………..;

(ו)     נימוקי
התביעה: ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………..

חתימת
הנתבע

קטגוריות
חשיבות עורך דין

עורך דין

מומלץ מאוד להיוועץ בעורך דין בכל ענין משפטי לפני ביצוע פעולה כלשהי.
אנשים רבים מגיעים לידי סיכסוך עיסקי, ויכוח משמעותי, אי הסכמה בין בני זוג המובילים לגירושין ועוד, ומנסים לנהל ולפתור את הויכוח בעצמם.