קטגוריות
Uncategorized

תנאי שימוש

לתשומת לבך!
המידע באתר זה (www.isradin.co.il) נכתב ונאסף ממקורות שונים.
המידע לכל סוגיו עשוי להיות חלקי, שגוי, לא מדויק, לא נכון וכדומה.
השימוש בכל מידע מכל סוג באתר ובנספחיו הינו על אחריות המשתמש.
יש להיוועץ במומחה בתחום בהתאם למקרה האישי שלך.
האתר אינו אתר מידע משפטי מקצועי אלא אתר כללי ביותר עם מידע ראשוני.
תוכן הפרסומות מכל סוג הינו על אחריות המפרסם ולא על האתר בשום דרך.