תנאי שימוש- קרא טרם גלישה באתר

אתר ישראדין ISRADIN.CO.IL (להלן האתר), הינו אתר מידע כללי העוסק במשפט, ערכת דין ונושאים דומים.
המידע באתר נכתב ונאסף ממקורות שונים בעלי רמת ידע משתנה ולכן המידע מכל סוג אשר נמצא באתר ובנספחיו עלול להיות שגוי, חלקי, מוטעה, לא מדויק, לא שלם, מנוגד לאמת, מכליל, לא מעודכן וכדומה.
האתר אינו מיועד ללימודים כלשהם ואינו משמש כמקור רשמי לנהלים, טפסים, דינים כלשהם או המלצות משפטיות מכל סוג.
השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד!
יש להיוועץ בבעל מקצוע מתאים ומוסמך בהתאם למקרה הספציפי שלך ולא להשתמש במידע אשר באתר.
הטפסים עלולים להיות שגויים או חלקיים וכדומה.
בכל נושא משפטי הדורש בית משפט- הדבר יתבצע בבית המשפט בת"א.
צור קשר בכל נושא טכני

כתיבת תגובה