קטגוריות
תביעות קטנות

תביעות בבית משפט לתביעות קטנות

בית משפט לתביעות קטנות רשאי לדון בתביעות אזרחיות בלבד.
בית משפט לתביעות קטנות רשאי לדון בתביעות שהוגשו על ידי יחידים – כלומר לא מדובר בתביעות שמוגשות על ידי תאגידים, חברות, רשויות מקומיות או גורמים מסוג זה.
תביעות בבית משפט לתביעות קטנות אלה מוגבלות גם לשני סוגים של תביעות –

1) תביעה כספית לתשלום של סכום מוגבל. הסכום מתעדכן מעת לעת בצו מיוחד.
ביום 5.1.2011 פורסמה הודעה מיום 28.12.2010 על הגדלת הסכום.
לפיו סכום המקסימום בתביעות של בית משפט לתביעות קטנות עומד על 31,900 ₪.
או
2) תביעה לבית משפט לתביעות קטנות לתת צו על ביטול עסקה או לתת צו לתיקון מצרך או לתת צו להחלפת מצרך, כל עוד שווי המצרך או התיקון של המצרך או הסכום של העסקה לא עולה על המגבלה הכספית של סכום התביעה הכספית לעיל.
בבית משפט לתביעות קטנות, הנתבע – כלומר מי שמוגש נגדו כתב תביעה – יכול בנסיבות מסוימות להגיש כתב תביעה שכנגד. בכתב תביעה שכנגד הנתבע יכול לנסות לתבוע תביעות מהתובע, ובתנאי שהן תביעות לזכות שיש לו באופן אישי כלפי התובע, והן בסמכות של בית משפט לתביעות קטנות בלבד ולא של בית משפט אחר, והן בגבול הסכום המוגבל של בית משפט לתביעות קטנות. בנוסף, הנתבע יכול להגיש תביעה נוספת על יתרת הסכום בבית משפט מוסמך אחר (אם אכן יש בית משפט מוסמך ואם אכן הוא זכאי לתבוע).
בית משפט לתביעות קטנות רשאי להחליט שלא לדון בתביעה או שלא לדון בתביעה שכנגד, ורשאי להעביר את הדיון בהן לבית משפט שלום אם לפי ראות עיניו ולפי שיקול דעתו, בית משפט לתביעות קטנות אינו מתאים לדיון, או אם מדובר בתובע שהגיש יותר מ-5 תביעות לבית משפט לתביעות קטנות באותה השנה.
יש לציין כי תביעות שנכנסות למגבלות של בית משפט לתביעות קטנות – אין מניעה להגיש בבית משפט מוסמך אחר, למשל בית משפט שלום או בית משפט לשכירות וכולי – הכל לפי הסמכות של בית המשפט האחר.