קטגוריות
תביעות קטנות

פשרה או בוררות בבית משפט לתביעות קטנות

לאחר שמוגשת תביעה לבית משפט לתביעות קטנות, ואם הצדדים מסכימים לכך, השופט של בית משפט לתביעות קטנות רשאי לדון בה כבורר ללא שכר.
בהסכמת הצדדים רשאי בית משפט לתביעות קטנות להעביר את התביעה לדיון לבורר אחר שהסכים לדון בה בלי לקבל שכר מהצדדים.
פסק דין של הבורר יהיה כמו פסק דין של בית משפט (למעט לעניין הערעור).
בית משפט לתביעות קטנות רשאי גם לתת פסק דין בפשרה, אם הצדדים מסכימים לכך.