קטגוריות
תביעות קטנות

פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות, ערעור

בית משפט לתביעות קטנות נותן פסק דין בתביעה, לאחר שהוא דן בתביעה, מוגשות בפניו ראיות, נשמעות לפניו עדויות.
על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות ניתן לערער לפני בית משפט מחוזי, רק אם ניתנה רשות מאת שופט של בית משפט מחוזי.
בסיום הדיון בתביעה ייתן בית משפט את פסק הדין בתביעה. פסק דין בתביעה בבית משפט לתביעות קטנות צריך להיות מנומק בצורה תמציתית.
על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות ניתן לערער רק ברשות של בית משפט מחוזי – ניתן להגיש לבית משפט מחוזי בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות.
אם בית משפט מחוזי נותן רשות לערער מתייחסים לכתב הבקשה כאל ערעור. אם ניתנה רשות ערעור – בערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות ידון בית משפט מחוזי, בהרכב של שופט אחד.