קטגוריות
תביעות קטנות

כתב תביעה תביעות קטנות

הנתבע שקיבל את כתב התביעה רשאי להגיש כתב הגנה מטעמו, תוך 15 ימים מיום שהומצא ונמסר לו כתב התביעה.
הנתבע רשאי להגיש, בנוסף לכתב ההגנה, להגיש כתב תביעה שכנגד, ובו לתבוע מהתובע תביעה נגדית, שמוגבלת במגבלות של בית משפט לתביעות קטנות. למשל, אם התובע הוא אינסטלטור או צבעי והוא תובע מהנתבע תשלום על שירות מקצועי שביצע. הנתבע טוען שלא שילם כי התובע לא ביצע את העבודה כנדרש, ואף גרם לו נזקים למשל נזק לצנרת או פגע בקירות הבית, ואף תובע בתביעה שכנגד תשלום בגין הנזקים שנגרמו לו על ידי התובע.
במקרה שהנתבע מגיש כתב תביעה שכנגד, מזכירות בית משפט לתביעות קטנות תצרף הזמנה לדיון, ובה יצוין שהתובע – כלומר הנתבע שכנגד, רשאי להגיש כתב הגנה כנגד התביעה שכנגד תוך 7 ימים מיום שנמסרה לידיו.
נתבע רשאי גם להגיש, במסגרת בית משפט לתביעות קטנות, הודעה לצד שלישי – במקרה שבו נתבע הגיש כתב הגנה והוא טוען שאם התביעה נגדו תתקבל, הוא זכאי לשיפוי או השתתפות מאת צד שלישי בגין כל סכום שייפסק נגדו בתביעה. למשל, במקרה של תאונת דרכים שבו הנתבע טוען שהוא זכאי לשיפוי או השתתפות של חברת ביטוח.
זהירות: אם נתבע לא הגיש כתב הגנה בתוך המועד שנקבע כלך – התובע יהיה רשאי לקבל פסק דין על יסוד התביעה, למרות שבית משפט לתביעות קטנות מוסמך לזמן את הצדדים ולבקש שיציגו ראיות מטעמם, גם אם לא הוגש כתב הגנה.