קטגוריות
תביעות קטנות

ייצוג, עורך דין בבית משפט לתביעות קטנות

יש ייחוד לבית משפט לתביעות קטנות גם מבחינת ייצוג על ידי עורך דין בבית משפט לתביעות קטנות.
בבית משפט לתביעות קטנות לא ניתן להיות מיוצג על ידי עורך דין, אלא רק ברשות בית המשפט, וגם אז מטעמים ונימוקים מיוחדים שירשמו על ידי בית המשפט.
בנוסף, בית משפט לתביעות קטנות רשאי להתיר לבעל דין להיות מיוצג על ידי ארגון מתוך רשימה שנקבעה על ידי שר המשפטים.
כמו כן, בית משפט לתביעות קטנות יכול להתיר לאדם מסוים לייצג אדם אחר בבית משפט לתביעות קטנות, באמצעות ייפוי כוח, ובתנאי שמי שמייצג את בעל הדין אינו עוסק בייצוג דרך קבע, הייצוג אינו נעשה במהלך ברגיל של עסקיו של המייצג ואינו נעשה בתמורה.