קטגוריות
תביעות קטנות

הייחודיות של בית משפט לתביעות קטנות

יש המעדיפים לפנות ולתבוע בבית משפט לתביעות קטנות, מפני שיש להליך בבית משפט לתביעות קטנות יתרונות על פני ההליכים המשפטיים בערכאות הרגילות או האחרות.
בית משפט לתביעות קטנות אינו קשור בסדרי דין שנוהגים ומקובלים ולעיתים מחויבים בבתי משפט אחרים. אמנם יש סדרי דין מסוימים להם מחויב בית משפט לתביעות קטנות, אך הם נוחים יחסים, ובכפוף להם, רשאי בית משפט לתביעות קטנות לפעול בדרך שנראית לו הכי מועילה להכרעה צודקת ומהירה.
בית משפט לתביעות קטנות רשאי לקבל ראיות גם אם מדובר בראיה שאינה קבילה בבית משפט אחר, אולם אין בכך כדי לפגוע בדיני ראיות חסויות או חסינות עדים.
בית משפט לתביעות קטנות קובע את סדר הבאת הראיות וטענות הצדדים בתביעה.
הגשת תביעה או תביעה שכנגד או הודעה לצד שלישי בבית משפט לתביעות קטנות כרוכה באגרה נמוכה יחסית בשיעור של 1% מסכום התביעה או משווי התביעה אך בכל מקרה לא פחות מ-50 ₪, וזאת בשונה מבתי המשפט האחרים.