קטגוריות
תביעות קטנות

המצאה או מסירה של כתבי הטענות

התובע והנתבע צריכים להגיש לבית משפט את כתבי הטענות שלהם – כלומר כתב תביעה או כתב הגנה, או במקרה המתאים כתב תביעה שכנגד או כתב הגנה שכנגד – במספר עותקים מספיק לכל הצדדים וגם לבית משפט לתביעות קטנות.
מזכירות בית משפט לתביעות קטנות תסמן ותציין על גבי כתב הטענות את התאריך שבו התקבלו, וידאגו ויגרמו להמציא אותם ולמסור אותם לצד השני – אלא אם בית משפט הורה אחרת.
בכתב הטענות שלו חייב כל צד לפרט את המען שלו – שם הישוב, שם הרחוב, מספר הבית, מספר מיקוד, מספר טלפון – אם יש. אם אין במקום היישוב איזה מן הפרטים לעיל – צריך לתת פרטים מזהים מלאים אחרים.