קטגוריות
תביעות קטנות

הדיון, ראיות, עדויות בתביעות קטנות

התיק ייקבע לדיון בפני שופט בהרכב יחיד, והודעה על מועד הדיון – יום ושעה – תימסר לצדדים והם נדרשים להתייצב לדיון ולהביא עימם את כל החומר והעדים הרלוונטיים לתביעה או להגנה, לפי העניין.
במהלך הדיון נרשם פרוטוקול ובו תמצית דברי העדים ושאר הדברים שנאמרים בדיון.
במהלך הדיון יטענו הצדדים את טענותיהם ויביאו את הראיות והעדים שלהם, לפי הסדר שייקבע בית משפט.
כל צד רשאי להביא עדויות מטעמו. ניתן להביא חוות דעת מומחה כמו שמאי אם הדבר רלוונטי להוכחת התביעה או ההגנה. למשל, בתביעה לפיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו למכונית בתאונת דרכים יש להביא חוות דעת שמאי לגבי הנזקים, על מנת שבית משפט יוכל להתרשם ולהעריך את הנזקים, ואם יחליט שנגרם נזק – גם לקבוע את סכומם. דוגמא אחרת היא תביעה לרשלנות רפואית שבגינה תובעים פיצוי או החזר כספי, ואז יש צורך להגיש חוות דעת רפואית לעניין הרשלנות של נותן השירות ולעניין הנזק שנגרם, אם נגרם.
אם נמסרה כדין הודעה על הדיון ושני הצדדים לא מתייצבים – בית משפט עלול להחליט על מחיקת התביעה.
אם נמסרה כדין הודעה על הדיון והתייצב רק התובע אך הנתבע לא התייצב, יהיה בית משפט מוסמך ליתן פסק דין על יסוד התביעה בלבד, אם התובע הצהיר לפני בית משפט על אמיתות האמור בתביעה.
אם נמסרה כדין הודעה על הדיון והתובע לא התייצב אך הנתבע התייצב, בית משפט מוסמך לדחות את התביעה.