קטגוריות
תביעות קטנות

בקשות, החלטות בתביעות קטנות

בבית משפט לתביעות קטנות רשאים בעלי דין להגיש בקשה בכתב או בקשה בעל פה בעת הדיון אם בעל הדין השני נמצא ונוכח בדיון.
בית המשפט ייתן החלטה בבקשה.
אם בית משפט נתן החלטה שלא בפני בעל דין – למשל תובע לא התייצב לדיון ובית משפט החליט על מחיקת התביעה – בעל הדין רשאי להגיש בקשה לביטול ההחלטה שניתנה שלא בפניו, וזאת תוך 7 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה. בית משפט ייתן החלטה בבקשה זו, והוא רשאי להתנות את ההחלטה בתנאים למשל לשלם הוצאות לצד השני.