Posts Tagged ‘חקיקה משנית’

חקיקה משנית, שעור5 אופטומטריה

חקיקה משנית= חיקוק זו חקיקה שמתאפשרת בכוחה של החקיקה הראשית, לדוגמה: