Archive for מרץ, 2012

חקיקה משנית, שעור5 אופטומטריה

חקיקה משנית= חיקוק זו חקיקה שמתאפשרת בכוחה של החקיקה הראשית, לדוגמה:

משפט והגדרות, שעור5 אופטומטריה

כשאין משפט ישנה אנרכיה, אנרכיה נגרמת בעקבות חוסר באתיקה. המשפט אדם לאדם זאב מתאר מצב של אנרכיה. תומס הובס היה בעד חוק חדש, עם אכיפה. מקורות המשפט- חלקם מהטבע, חלקם מאלוהים או מאבולוציה, או מבית המשפט העליון. התקדים המשפטי- חשוב אבל לא אבסולוטי. אם אדם נתפס בגניבה ועושים לו משפט, כשהשופט רוצה לתת עונש, הוא […]

ההבדלים בין חוק לאתיקה- שעור 5 לימודי אופטומטריה

ההבדל העיקרי בין חוק לאתיקה הוא שאתיקה באה מבפנים, מתוך כל אחד מאיתנו ואילו חוק מגיע מבחוץ וקובע מה עלינו לעשות