Archive for ינואר, 2012

חוק ואתיקה, חופש העיסוק, לימודי אופטומטריה, שעור 4

חופש העיסוק או ייחוד העיסוק זכותו של אדם לבחור את עיסוקו- אדם לא יכול לעסוק בכל מקצוע בלי לקבל רישיון. הרבה מהמגבלות של חופש העיסוק היא לרווחת הציבור.

חוק ואתיקה, שבועת הרופא, לימודי אופטומטריה, שעור 3

שבועת הרופא הרבה יותר עתיקה מארבעת העקרונות. שבועת הרופא כיום שונה משבועת הרופא בימי היפוקרטס. איך אדם למד רפואה בעבר, לפני שהיו בתי ספר לרפואה? אצל הוריו או שעבד בתור שוליה אצל רופא.

חוק ואתיקה, אוטונומיה, לימודי אופטומטריה, שעור 3

אוטונומיה באתיקה כללית ומבחינה רפואית נושא האוטונומיה חשוב ביותר, מפני שעקרונות האוטונומיה של בני האדם נחשבים לקודש- אסור לפגוע בבני אדם. אסור לגעת בגוף הזולת ללא הסכמתו מראש.

תנאי שימוש

לתשומת לבך! המידע באתר זה (www.isradin.co.il) נכתב ונאסף ממקורות שונים. המידע לכל סוגיו עשוי להיות חלקי, שגוי, לא מדויק, לא נכון וכדומה. השימוש בכל מידע מכל סוג באתר ובנספחיו הינו על אחריות המשתמש. יש להיוועץ במומחה בתחום בהתאם למקרה האישי שלך. האתר אינו אתר מידע משפטי מקצועי אלא אתר כללי ביותר עם מידע ראשוני. תוכן […]

חוק ואתיקה, ארבעת העקרונות, מתוך לימודי אופטומטריה הרצאה 2

ארבעת העקרונות באתיקה יש לנו פרמטרים שבאופן עקרוני עלולים להתנגש זה בזה, לדוגמה: ניתן לומר שחיים בין הורים וילדים מתנגשים זה בזה, מה שאכן נכון במידה מסוימת.

חוק ואתיקה 82-315-01 – דר' משה קלמן, מתוך לימודי אופטומטריה, שעור 1

הרצאה 1 הבסיס לאתיקה הוא שוויון. מהי אתיקה?