חקיקה משנית, שעור5 אופטומטריה

חקיקה משנית= חיקוק
זו חקיקה שמתאפשרת בכוחה של החקיקה הראשית, לדוגמה: בחוק העיסוק ברפואה, כתובים תנאים לקבלת הרישיון (צריך להיות אזרח ישראלי, תושב קבוע, בעל השכלה מתאימה, אדם הגון וכו'), אבל תנאים אלו לא מספיקים.
משרד הבריאות צריך לחוקק חקיקת משנה שתסביר בדיוק מהם התנאים לקבל רישיון: האם זה מוגבל בגיל, ותק, האם כל תואר מחו"ל מוכר או לא, האם יש דרישות בריאותיות (כמו מחלות נפש, או מחלות מסוכנות, או עיוורון).
יש צורך בחקיקת משנה, ולחקיקה זו יש תהליך שעקרונו: משרד הבריאות מזמין את ראשי ההסתדרות הרפואית, מנהלים של קופות חולים ובתי חולים גדולים בארץ, ולאחר סדרת ישיבות הם קובעים תקנות לקבלת רישיון.
כותבים טיוטה לתקנות הללו, שולחים את ההצעה לתקנות לועדת הבריאות בכנסת, הם ידונו בה, ויזמינו נציגים שונים שיביעו את דעתם בנושא.